Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Mai Đình số 1

Giáp Ngũ- Mai Đình
3.892.033
c1maidinh1@bacgiang.edu.vn